top of page

Uinnin yksilö- ja perheopetusta
Jyväskylän uimahalleissa

Swimmer

JyväsSeudun Uinti järjestää uinnin yksilö- ja perhetunteja AaltoAlvarissa ja Wellamossa.

Saatavilla on niin varhaistaitoihin perehtymistä,
alkeistason ohjausta kuin edistyneempää tekniikkaopetusta sekä
aikuisille että lapsille. Tunteja pitävät koulutetut, useiden vuosien
uimaopetus- ja kilpauintitaustan omaavat ohjaajat.
Tunnit eivät edellytä aiempaa osaamista, vaan mukaan voi lähteä
matalalla kynnyksellä. Sisältö suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden ja
lähtötason mukaan ja tuntien ajankohdat sovitaan yksilöllisesti ohjaajan kanssa.

Yksilö- ja perheopetus: Services

Hinnasto*

Yksilötunnit 30min


Aikuiset ja lapset yli 6 v

15 €

Lapset 3–6 v

15 €

Lapset alle 3 v aikuisen seurassa

20 €

Yksilötunnit 45min


Aikuiset ja lapset yli 6 v

22,5 €

Yksilötunnit 60min


Aikuiset ja lapset yli 6 v

30 €

Perheuinti


30min: 25 €

45min: 37,5 €

60min: 50 €

Yksilö- ja perheopetus: Price List

Lisätietoja ja ilmoittautumiset

Opiskelijat -10 % opiskelijakortilla
*Hinnat eivät sis. sisäänpääsyä uimahalliin
**Perhe sis. 1–2 aikuista ja 1–2 lasta, useampi uimari +5 € / hlö

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
jyvasseudunuintiry@gmail.com

Yksilö- ja perheopetus: Text

Private and family swim lessons at
Jyväskylä’s swimming halls

JyväsSeudun Uinti organizes private and family swimming lessons at
AaltoAlvari and Wellamo, also in English. There are lessons available for both complete beginners who aren’t yet familiar with water and for those with some basic knowledge of swimming, as well as technique training for more advantaged swimmers.

The lessons are held by educated instructors with years of experience in swim teaching and competitive swimming.
Previous experience on swimming is not required. The lessons are
planned together with the instructors according to individual needs and baseline. The lesson times are chosen with the instructor.

Swimmer
Yksilö- ja perheopetus: Services

Prices

Private lessons 30min


Adults and children above

6 years of age

15 €

Children between 3 and

6 years of age

15 €

Children under 3 years of age

with an adult

20 €

Private lessons 45min


Adults and children above

6 years of age

22,5 €

Private lessons 60min


Adults and children above

6 years of age

30 €

Family lesson


30min: 25 €

45min: 37,5 €

60min: 50 €

Yksilö- ja perheopetus: Price List

More information and applications

Students -10 % with a student card
*Prices do not include the entrance fee to the swimming halls
**Family includes from one to two adults and from one to two children,
additional swimmers +5 € / person

More information and applications:
jyvasseudunuintiry@gmail.com

Yksilö- ja perheopetus: Text
bottom of page